Viktig informasjon om skolestart 2019

Vi ønsker velkommen til nytt skoleår i august! Nedenfor finner du viktig informasjon om videregående som inntak, første skoledag/skolestart, annen viktig informasjon om skoleåret, utstyrslister, lån- og stipend og en del til.

Informasjonen nedenfor er helt nødvendig for deg som skal starte på Øya til høsten. Informasjonen blir ikke sendt ut til søkerne på annen måte. Vi tar forbehold om at vi må endre noe av informasjonen fram mot skolestart. Se derfor etter redigeringsdato på artikkelen.

INNTAK til skoleplass

Vi har 2 søkerkategorier til Øya vgs:

1.      Elever fra Trøndelag

2.      Elever fra andre fylker

Vi starter inntak av elever fra andre fylker hvert år ca. 1.mai. Inntak blir sendt ut til den e-postadressen som er oppgitt i søknaden. Dette inntaket går ut til elever med konkurransepoeng innenfor inntakskravet som er satt for skoleåret.  

Trønderne kan bli tatt inn gjennom Vigo i 2 runder.

·        1.inntaket blir sendt ut av Vigo ca. 10.juli.

·        2.inntaket blir sendt ut av Vigo ca. 31.juli.

Hvis det blir et 3.inntak, er det skolen som tar inn elever fra Trøndelag.

Elever som har søkt med Øyas eget søknadskjema får inntak av Øya. Inntaket sendes til oppgitt e-postadresse.

Søkere med ungdomsrett tas inn før søkere uten rett til videregående opplæring. Skolen har godkjenning på inntil 7 elevplasser uten ungdomsrett, hvis det er ledig kapasitet.

Se forøvrig skolens inntaksreglement.

 

INNTAK til internat

Alle som ønsker å bo i skoleinternatet må søke særskilt om dette.

Inntak til internatet sendes ut i starten av mai. Etter at 1.inntaket er gjort på internatet, tas det inn elever fortløpende. Alle som får tildelt plass må bekrefte at de ønsker å benytte seg av plassen.

Inntak til internatet gjøre etter egne kriterier. Les innholdet i denne lenken nøye. Det er ikke mulig å ha dyr i internatet. Elever som ønsker å ha hund med seg må søke særskilt om dette. Se lengre ned i artikkelen.

Før du flytter inn må du gå gjennom hva vi forventer at du tar med av eget utstyr for å bo på Øya. (Se utstyrsliste for internat og skole lenger ned.)

 

SKOLESTART og første skoledag

Internatelever betaler depositum på 1000 kr ved utdeling av romnøkkel. Det gjelder både nye og tidligere internatelever. Vi oppfordrer alle til å betale med kort. 

Elever på Vg1

Alle som skal begynne på Vg1, starter søndag 18.august med åpningsfest. Følgende program gjelder:

Kl.1200-1600  Skoleanlegget åpnes for:

  • Innflytting i internatet for Vg1 elever som har fått tildelt internatrom.
  • Stallansvarlig tar imot hester i stallen for elever som har signert avtale.

1430-1545 Middag for Vg1-elever og foresatte

Middagen er gratis for Vg1-elevene. 

1600-1700 Åpningsfest for Vg1

Elever m/familie er velkommen. Rom H-14 (hovedbygget)

1700  Bli-kjentaktiviteter og informasjonsamling

  • Lek og moro for elever – bli kjent!
  • Informasjonsmøte for foresatte. Rom H-14

1945 Kveldsmat
 

Elever på Vg2 og Vg3

Første skoledag for Vg2 og Vg3 er mandag 19.august kl. 0810. Oppmøte på rom H-14 (hovedbygget)

Elever på Vg2 og Vg3 som har fått tildelt internatrom, kan møte søndag 18.august fra kl. 1700.

Alle elever som skal gå på Vg2 og Vg3 er velkommen til lek og moro sammen med Vg1 på søndag fra kl. 1700.

 

ANNEN VIKTIG INFORMASJON

Ustyrslister for hvert enkelt undervisningstilbud:

Alle elever låner skolebøker av skolen. Disse deles ut ved skolestart.

Datamaskin

Øya vgs. er ikke med i fylkets PC-ordning. Det betyr at våre elever kan disponere IKT-delen av utstyrsstipendet fritt. I IKT-delen er det satt av ca. kr 1000 pr. år til datamaskin/IKT. Dette betyr at våre elever kan bruke sine egne maskiner og får tilgang til programmene i Office365, til skriver og internett så lenge de er elev ved skolen.

Skoleskyss

Trøndere som er elev på Øya har samme rettigheter til skoleskyss som på offentlige skoler. Elever som bor i internatet, får ikke tildelt T-kort. Eleven må selv søke om skyssordning. Les mer om skoleskyss her.

Fagturer og ekskursjoner

Som elev på Øya vil du få være med på en del turer. Disse turene har faglig innhold og regnes som undervisning. De fleste fagturene vil gjennomføres uten elevbetaling.

Vg1

På Vg1 reiser vi stort sett innenlands. Turene er lagt opp slik at det ikke er egenandeler. Det kan komme egenandeler hvis eleven velger aktiviteter som ikke er obligatoriske for den gitte turen.

Vg2

På Vg2 reiser vi stort sett innenlands. Allikevel kan det arrangeres enkelte fagturer utenlands. På utenlandsturene vil det være egenbetaling.Disse turene kan elevene velge å ha undervisning på skolen istedet. 

Vg3

På Vg3 legges det nesten alle skoleår opp til utenlandstur. Denne turen er valgfri i og med at det er nødvendig med egenbetaling.

Fagvalg

Alle søkere vil få tilsendt SMS med spørsmål om valg av fag og fordypninger. Dette skjer i løpet av mai eller når eleven har bekreftet at en ønsker skoleplass. Det er viktig at den som mottar SMS svarer på denne så snart som mulig. Vi gjør oppmerksom på at denne SMS-meldingen ikke er å regne som inntak til skolen.

Skolen tar forbehold om oppstart av fag ut fra interesse om å følge faget.

Kennel

Tildeling av plass i kennel skjer etter søknad om kennelplass. Tildeling blir sendt ut på e-post i løpet av juni/juli.

Skolen har ett internat som er beregnet for elever med hund. Det må søkes særskilt om å få bo i dette internatet. Hvis det er flere søkere enn plasser i dette internatet, vil Vg2 Hund og dyrepleie bli prioritert.

Stallplass

Tildeling av stallplass skjer etter søknad om stallplass. Tildelingen blir sendt ut på e-post i løpet av juni/juli.

Stallplass tildeles etter egne kriterier hvis det er flere søkere enn det er stallplasser.

Reglement

Skolens reglement ligger på skolens hjemmeside.

STATENS LÅNEKASSE

Alle elever i videregående kan søke om lån og stipend. Du kan søke allerede i juli. Gå inn på www.lanekassen.no for mer informasjon om ordningen. Du kan søke om flere typer stipend:

·        Utstyrsstipend (alle har rett)

·        Borteboerstipend (egne retningslinjer)

·        Grunnstipend (egne retningslinjer)

·        Reisestipend (egne retningslinjer)

·        Lån til skolepenger (alle har rett. Legges automatisk til søknaden hvis det søkes om fullt lån og stipend på vanlig måte)   

 

FAKTURERING av elever

Elevene får månedlig faktura hvor skolepenger, internat, stall osv. er spesifisert.Øyakalender
Laster...