Våre ansatte

Ole Jørgen Stevik
Rektor

olej.stevik@oya.vgs.no
mob: 909 20 936

Solveig Kimo Løvås
Avdelingsleder Øya videregående skole

solveig.lovas@oya.vgs.no
mob: 412 20 762

Linda Kristin Drage Hugdal
Avdelingsleder Øya Ungdomsskole

linda@oya.vgs.no
mob: 932 95 049

Tore Sagdahl
Administrasjonsleder

tore@oya.vgs.no
mob: 922 37 300

Arne Haukås
Driftsleder, HMS-leder

arne.haukas@oya.vgs.no
mob: 468 26 771

Bodil Brandsæter
Kjøkkenleder

bodilb@oya.vgs.no
mob: 474 53 389 (kjøkken)

Lena Holten Skibnes
Helsesykepleier Melhus kommune

lesk@melhus.kommune.no
mob: 950 84 182

Tone Birgitte Bjørseth
Rådgiver, informasjonsarbeid

tone@oya.vgs.no
mob: 920 86 343

Jonny Martinussen
Teamleder Vg3S og Påbygg, IT-leder

jm@oya.vgs.no
mob: 472 37 431

Hjalmar Hugdal
Teamleder Vg3 Landbruk, driftsansvarlig jordbruk

hjalmar.hugdal@oya.vgs.no
mob: 936 36 676

Oddrun Gangås Brønstad
Teamleder Vg2, lærer

ogb@oya.vgs.no
mob: 913 02 472

Gjermund Brønstad
Teamleder Vg1, lærer fellesfag

gjermund@oya.vgs.no
mob: 476 18 940

Håvard Lien
Driftsansvarlig storfe, lærer

oyahavlie@oya.vgs.no
mob: 482 44 195

Lisbeth Barlaup
Internatleder

lisbeth@oya.vgs.no
mob: 926 39 437

Maria Backe
Lærer naturbruk

oyamarbac@oya.vgs.no
mob: 916 12 034

Arnt Narve Bordal
Lærer realfag, verneombud

oyaarnbor@oya.vgs.no
mob: 976 51 992

Hans Byfuglien
Lærer anleggsgartnerfag

hans@oya.vgs.no
mob: 901 69 385

Aud Elisabeth Forseth
Kjøkken / renhold

oya@oya.vgs.no
mob: 474 53 389 (kjøkken)

Arne Drugli
Lærer naturbruk, ansv. verksted

arne.drugli@oya.vgs.no
mob: 482 55 799

Ståle Eidem
Lærer hund og dyrepleie

oyastaeid@oya.vgs.no
mob: permisjon

Karoline Fonn
Lærer ungdomsskolen

oyakarfon@oya.vgs.no
mob: 993 86 847

Arne Foss
Lærer hund og dyrepleie

oyaarnfos@oya.vgs.no
mob: 413 13 577

Heidi Fossan
Studiekonsulent

heidi@oya.vgs.no
mob: 986 38 519

Eline Fosse
Ettåring / miljøarbeider

oyaelifos@oya.vgs.no
mob: 454 83 455

Kristin Skjerve Grimstad
Lærer ungdomsskolen

oyakrigri@oya.vgs.no
mob: 415 40 909

Bjørg Lidal Gåsvatn
Lærer landbruksfag

bjorg.gasvatn@oya.vgs.no
mob: 976 80 702

Anne Aarhoug Hammervik
Lærer, kontormedarbeider

anne.hammervik@oya.vgs.no
mob: 984 23 043

Faafetai L. Haukås
Miljøarbeider, nattevakt

faafetai@oya.vgs.no
mob: 468 23 386

Einar Heggvik
Miljøarbeider

oyaeinheg@oya.vgs.no
mob: 415 57 211

Sanna Marie Helgemo
Lærer norskfaget

sanna@oya.vgs.no
mob: Permisjon

Hanne Margrethe Hildrum
Lærer realfag

oyahanhil@oya.vgs.no
mob: 906 92 961

Øyvind Ø. Hjellen
Lærer fellesfag

oyvind@oya.vgs.no
mob: 993 69 569

Amalie Holm
Ettåring / miljøarbeider

oyaamahol@oya.vgs.no
mob: 976 75 025

Sindre Hovdal
Lærer vgs

sindre@oya.vgs.no
mob: 957 23 744

Silje-Mari Hundstad
Lærer ungdomsskolen / engelsk vgs

oyasilhun@oya.vgs.no
mob: 928 36 642

Erling Hugdahl
Vaktmester

erling@oya.vgs.no
mob: 986 22 893

Ole Hugdal
Lærer friluftsliv vgs / ungdomsskole

olehug@oya.vgs.no
mob: 994 49 998

Martine Husøy
Lærer ungdomsskolen

oyamarhus@oya.vgs.no
mob: 936 80 828

Hanne S. Kvåle
Lærer norskfaget

oyahankva@oya.vgs.no
mob: permisjon

Hans Tore Laache
Lærer / naturbruk og KRIK

htl@oya.vgs.no
mob: permisjon

Anneli Lindgaard
Assistent vgs og ungdomsskole

oyaannlin@oya.vgs.no
mob: 416 45 948

Gunn Solveig Bondahl Line
Lærer norskfaget

oyagunlin@oya.vgs.no
mob: 901 08 048

Arnt Ove Løvås
Lærer naturbruk

arnt.lovas@oya.vgs.no
mob: 934 23 218

Even Martin Meslo
Lærer byggfag

even@oya.vgs.no
mob: 476 17 765

Eirik Gjertsen Mongstad
Lærer realfag

eirik@oya.vgs.no
mob: 926 89 650

Helene Gjertsen Mongstad
Lærer ungdomsskolen

helene@oya.vgs.no
mob: 416 47 722

Astrid Morland
Kjøkken / renhold

oya@oya.vgs.no
mob: 474 53 389 (kjøkken)

Margit Lea Myklebust
Lærer fremmedspråk

margit.lea.myklebust@oya.vgs.no
mob: 934 01 948

Bendik Løkken Nøstum
Lærer friluftsliv

bendik@oya.vgs.no
mob: 901 85 596

Ingrid Gangås Opedal
Sosiallærer

ingrid.opedal@oya.vgs.no
mob: 416 45 353

Toril Rogstad
Kjøkken / renhold

oya@oya.vgs.no
mob: 474 53 389 (kjøkken)

Roselyn Rubio
Kjøkken / renhold

oya@oya.vgs.no
mob: 474 53 389 (kjøkken)

Erlend Røe
Vedlikehold / Bygg og anlegg

oyaerlroe@oya.vgs.no
mob: 907 26 279

Janne Røe
Assistent vgs

oyajaro01@oya.vgs.no
mob: 456 10 495

Maja Bredland Seehuus
Lærer hestefag

maja@oya.vgs.no
mob: 993 85 009

Fride Karoline Selbyg
Lærer ungdomsskolen

oyafrisel@oya.vgs.no
mob: 400 00 103

Vibecke Steig
Lærer hestefag

vibecke.steig@oya.vgs.no
mob: 932 07 822

Christina Marie Stølhaug
Lærer naturbruk

oyachrsto@oya.vgs.no
mob: 986 75 231

Lillian Svartsrød Stevik
Vernepleier / instruktør

lillian.stevik@oya.vgs.no
mob: 415 68 676

Håvard Kristoffer Stranda
Lærer ungdomsskolen

oyahavstr@oya.vgs.no
mob: permisjon

Tonje Strøm-Joramo
Miljøarbeider ungdomsskolen

tonje@oya.vgs.no
mob: 481 98 432

Arnstein Sugustad
Lærer byggfag

arnstein@oya.vgs.no
mob: 930 43 843

Silje Sævik
Lærer hestefag og naturfag

oyasilsae@oya.vgs.no
mob: 473 65 410

Oddveig Behrentz Tinnen
Lærer og rådgiver ungdomsskolen

oddveig@oya.vgs.no
mob: 952 06 688

Monika Usnarska
Kokk

oya@oya.vgs.no
mob: 474 53 389 (kjøkken)

Linn Vada
Veterinær, lærer hund og dyrepleie

linn@oya.vgs.no
mob: 957 59 697

Tove Vingen
Kantine

oyatovvin@oya.vgs.no
mob: 474 53 389 (kjøkken)

Randi Irene Ådnanes
Lærer ungdomsskolen

randi@oya.vgs.no
mob: 986 82 431


Øyakalender
Laster...