Skoleskyss

Som elev på Øya har du rett på skoleskyss. Det er litt forskjellige regler for elever på videregående og elever på ungdomsskolen.

 

Elever på videregående

Retten til skoleskyss gjelder for elever som bor i Trøndelag fylke. Hvis du er fra et annet fylke, men bor på hybel i Trøndelag, må du melde flytting for å få rett på skyss.

Alle må søke om skoleskyss ved hvert nye skoleår. Søknadene går til fylkeskommunen, ikke til skolen. Mer info om dette finner du her: skoleskyss i Trøndelag fylke

 

Elever på ungdomsskolen

Ungdomsskoleelever har rett på skyss i sin egen hjemkommune. Hvis du bor i Melhus kommune og mer enn 4 km fra skolen, har du rett på skoleskyss.

Det blir ikke satt opp skyss uten at foresatte søker om dette. Vi ønsker at søknadene for kommende skoleår kommer inn til oss innen 24. mars. Utfylt søknadsskjema sendes til skolen per post eller epost oya@oya.vgs.no 

 

Om t-kortet

Vi anbefaler alle å søke om skoleskyss i god tid, slik at dere får t-kort ved skolestart. Kortene blir sendt til skolen og kan hentes på skolekontoret.

Det er de samme kortene som blir brukt fra år til år, også ved bytte av skole, så hvis du har et fra før blir dette aktivert.

Har du mistet kortet ditt, melder du fra til skolen og vil få et nytt kort for 150 kr.

 Øyakalender
Laster...