Øya ungdomsskole

Øya videregående har en egen ungdomsskoleavdeling med godkjenning på 75 elever. På ungdomsskolen jobber vi hver dag med å utfordre nysgjerrighet og lærelyst hos elever.

Øya ungdomsskole er en avdeling av Øya videregående skole. Fra og med høsten 2017 var avdelingen fullt utbygd med 8., 9. og 10.trinn. Elevene flyttet inn i nye undervisningslokaler i august 2017.

Øya ungdomsskole er et skoletilbud hvor vi ønsker å tenke litt utradisjonelt om ungdomsskole, undervisning og aktiviteter. Ungdomsskolen er godkjent av Utdanningsdirektoratet på religiøst grunnlag.

 

Undervisningstilbudet

Vi underviser etter de samme fag og læreplaner som den offentlige skolen gjør. Det er ett fag som er litt annerledes hos oss enn i den offentlige skolen. Vi har faget Kristendom, som vektlegger undervisningen om forskjellige religioner og livssyn annerledes enn KRLE-faget i offentlig skole. I tillegg starter vi skoledagen med samlingsstund hvor vi bl.a. har "ord for dagen".

 

Skolerute

Skoleruta viser hvilke dager vi har undervisning, og hvilke dager det er viktig å merke seg. For skoleåret 2019/20 kan det være greit å vite at vi har oppstart mandag 19. august. 

Som du også vil se hvis du klikker deg inn på skoleruta under, har vi noen få tilfeller av undervisning på lørdager og ettermiddager. Dette er i forbindelse med egne Øya-arrangement, og er ofte i fellesskap med Øya videregående skole. Når du har undervisning på en lørdag, vil du få fri en annen dag.

Studiedager er dager hvor det er lagt opp til hjemmearbeid. Mer informasjon om dette vil du få av læreren din når studiedagen nærmer seg.

Skolerute 2018/19

Skolerute 2019/20

 

Fagdag

Vi ønsker å gi våre elever et tverrfaglig opplæringstilbud. Dette innebærer praktisk undervisning og uteundervisning. En dag i uka har elevene fagdag. Dette innebærer at vi tar med oss fagene ut i forskjellige opplegg. Det er derfor viktig at søkeren er trives med å være ute. Elevene deltar også på overnattingsturer. På fagdagene ønsker vi å utnytte de mulighetene vær og føre innbyr til. Elevene bør like å være ute i all slags vær og på all slags føre. Mange av fagdagene er lagt til marka gjerne på ski og med sekk.

 

Fag

Inne jobber vi med de læreplanmålene det er vanskelig å finne gode øvinger og undervisning til ute. Derfor tror vi at du som starter på Øya ungdomsskole vil få et skoletilbud som er forskjellig fra det mange ungdomsskoler tilbyr. Hos oss skal du lære med hele deg og vi har gode erfaringer med at praktisk undervisning gir god forståelse og kunnskap i alle fag.

Vi ønsker også å legge opp til at du skal kunne ta fag fra videregående. Flere fag kan være aktuelle, men matematikk og naturfag vil være mest naturlig. Det er 2- 3 minutter å gå mellom Øya ungdomsskole og Øya videregående skole. Dette vil gi deg en unik mulighet til å få høyere faglige utfordringer. I neste omgang vil dette også gi disse deg en mer interessant opplæring i videregående, i og med at dette åpner muligheten til å ta flere fag i videregående.

Hos oss kan elevene velge Spansk som fremmedspråk. De elevene som ikke ønsker å ha fremmedspråk, følger Arbeidslivsfaget. Som valgfag har vi så langt tilbud om Friluftsliv og Fysisk aktiviet.

Skolen har godkjenning for inntil 75 elever. Hvor mange elever som tas inn på hvert trinn vil variere noe, men vil ikke overstige 24 elever. 

 

Inntak

Ved inntak av elever, følges gjeldende inntaksreglement. Kort oppsummert er det de 24 første søkerne, som får tilbud om skoleplass. Hvis søkere ikke ønsker tilbudt skoleplass, går plassen til neste søker på ventelisten. I tillegg har noen søkere fortrinn på skoleplass. Dette er beskrevet i inntaksreglementet.

Det åpnes for å søke om skoleplass ett år før eleven ønsker å starte på Øya. Dette betyr at søkeportalen åpner 1. november (kl.00.01) 9 mnd. før skolestart. HUSK at du i søkeportalen må velge riktig skoleår og trinn.  Det er mulig å  søke om inntak helt fram til skolestart. Elever som hevder fortrinn må søke innen 1. januar for å få søknad om fortrinn behandlet. Søkere som hevder fortrinn, gjør kjent i søknaden på hvilket grunnlag en hevder sitt fortrinn. Ønske om å få vurdert fortrinn, hakes ut i søknaden. 

Inntak til ungdomsskolen gjøres mellom 1. januar og 15. januar samme kalenderår som skoleåret. Alle som får tilbud om skoleplass, blir varslet gjennom søkeportalen ISKOLE. Varsel kommer også på e-post. I siste del av januar blir alle søkere og foresatte invitert til et informasjonsmøte. I dette møtet vil det bli gitt informasjon om skoletilbudet. Svarfrist på om en tar i mot tilbud om skoleplass eller ikke, blir satt til etter at informasjonsmøtet er gjennomført. 

Hvis dere er flere søkere enn skoleplasser, blir det etablert en venteliste. Hvis elever sier fra seg tilbudt skoleplass, gis det da tilbud til ny elev ut fra ventelisten.

Inntak av elever kan i noen tilfeller skje etter skolestart på høsten, men ikke etter 1. oktober.

 

Skoleskyss

Som elev ved ungdomsskolen på Øya, har du samme rettigheter til skoleskyss som i den offentlige skolen. Hjemkommunen dekker skoleskyss fram til kommunegrensen. Hvis eleven bor i en av nabokommunene til Melhus, må eleven derfor dekke deler av skoleskyssen selv. Mer om skoleskyss og søknadsskjema her.

 

Samarbeid hjem - skole

Vi tror at eleven vil lykkes bedre med skolearbeidet hvis samarbeidet mellom hjem og skole er godt. Vi ønsker derfor å spille på lag med både elev og foresatte for å sikre at eleven får et optimalt utbytte av ungdomsskoleårene. For mer informasjon om samarbeidet mellom hjem og skole se: www.fug.no.

 

Søknad om skoleplass

Du søker om skoleplass til Øya ungdomsskole i vår søkeportal. For elever som allerede er elever på ungdomsskolen, trenger en ikke søke på nytt for å fortsette. Eleven blir automatisk flyttet opp til neste trinn.

For nye elever gjøres søknad om skoleplass  i 2 trinn:

 1. Opprette brukerkonto. Du følger lenken nedenfor og trykker på "registrer deg". Her legger du inn:
  • Elevens fornavn
  • Elevens etternavn
  • Elevens fødselsdato
  • Elevens personnummer
  • Den epostadressen dere ønsker å få meldinger og inntaksbrev på.
  • Trykk deretter "opprett"
  • Alle felt på "foreldre 1" og "foreldre 2" må fylles ut. Hvis dere ikke har fasttelefon, legges mobilnr. inn i begge feltene.
 2. Søke om skoleplass Øya ungdomsskole
  • Logg inn med brukernavn og passord
  • Trykk på "bestill nytt passord" (Du får tilsendt passord til epostadressen som er oppgitt i brukerkontoen). Sjekk i "søppelpost" hvis du ikke får tilsendt passord.
  • Velg riktig skoleår (dvs. det skoleåret søkere ønsker å begynne på Øya)
 3. Alle som søker om skoleplass på Øyas ungdomsskoletrinn må være klar over at det gjelder særregler for fri til ferie/permisjon på friskoler (Øya). Friskolelovens §3-13 sier at skolen kan gi permisjon i inntil 2 uker (10 skoledager). Hvis eleven blir borte lengre enn dette, har eleven sluttet på skolen/mistet skoleplassen. Det fungerer med andre ord ikke slik som i offentlig skole at foresatte kan ta ansvar for hjemmeundervisning i og skrive eleven inn i skolen på nytt etter en pause i opplæringsløpet. Eleven må da evt. søke på nytt og blir da lagt inn i ventelisten.

Trykk på lenken for å starte søkeprosessen: https://oya.iskole.net/soker

Når det er gitt tilbud om skoleplass, må søkeren bekrefte at en tar i mot plassen. Dette gjøres ved å klikke seg inn i søkeportalen på programmet Iskole (bruk lenken ovenfor). Så snart det er bekreftet at en ønsker skoleplass, får vedkommende en faktura i posten/på e-post. Skoleplassen er sikret når denne fakturaen er betalt. Hvis 1. faktura ikke blir betalt innen betalingsfristen, vil vedkommende miste skoleplassen.

Trenger du veiledning til søkeprosessen, er du velkommen til å ta kontakt med skolen. Du treffer oss på tlf. 920 920 41 mellom kl. 0800 og 1530.

 

Har du spørsmål?  Ikke nøl med å ta kontakt med skolen.

Grip sjansen - søk nå!Øyakalender
Laster...