Friskole med fokus på faglig godt og aktivt læringsmiljø

Øya ungdomsskole er en avdeling ved Øya videregående skole. Ungdomsskolen startet opp i 2015, og har nå tre trinn med klassestørrelser på 20-25 elever. Vi er en kristen friskole med fokus på et faglig godt og aktivt læringsmiljø.

Vi jobber hver dag med å utfordre nysgjerrighet og lærelyst hos elevene, og ønsker på noen måter å tenke litt utradisjonelt om skole og undervisning. Vi har fagdager hver uke, hvor undervisningen foregår utenfor klasserommet, fordi vi har tro på at læring fungerer best når teori og praksis går hånd i hånd.

Det at Øya er en kristen skole, betyr at skolen er godkjent av Utdanningsdirektoratet på religiøst grunnlag. Det innebærer også at KRLE-faget i den nasjonale læreplanen erstattes av kristendomsfaget hos oss, med litt annen vektlegging av religioner og livssyn enn i den offentlige skolen. I tillegg starter vi skoledagen med samlingsstund hvor vi har «ord for dagen».

Ungdomsskolen er nå godkjent for 75 elever, og elevene får undervisning i nye, flotte lokaler som sto klare i 2017.

 

SØK SKOLEPLASS

Undervisningstilbud

Skolerute

Skoleskyss

PriserØyakalender
Laster...