Vg1 Naturbruk

På Vg1 Naturbruk får du lære grunnleggende ferdigheter og kunnskaper innen naturbruk. Dette omfatter både vårt forhold til natur og miljø, stell av skog, planter og dyr og bruk av maskiner og utstyr. 

 

Vg1 Naturbruk kan være grunnlaget både for en yrkesfaglig utdanning og for studiekompetanse, som er billetten til høyere utdanning.

Har du lyst til å bli veterinær eller ta annen utdanning som krever realfagskompetanse (også kalt spesiell studiekompetanse)? Når du går Naturbruk på Øya vgs kan du ta ekstra realfag på Vg1 og Vg2, slik at du etter tre års skolegang sitter igjen med realfagskompetanse og kan søke deg til de aller fleste studier ved landets universiteter og høgskoler. 

Gjennom skolegangen får du en god plattform av teoretisk kunnskap og praktiske ferdigheter. På Øya er mye av undervisningen praktisk. Fagturer og friluftsliv inngår som en naturlig del av undervisningsopplegget. Dette innbefatter overnattingsturer, gårdsbesøk, bedriftsbesøk, naturaktiviteter m.m.

 

FELLESFAG

Norsk • Engelsk • Naturfag • Matematikk • Kroppsøving

 

PROGRAMFAG

Naturbaserte aktiviteter • Naturbaserte produksjoner

I programfagene kan du velge "profil" i tråd med dine interesser. Du kan velge blant følgende ulike programfag (fordypning) du vil følge i praksisundervisning:

 

YRKESFAGLIG FORDYPNING

Dette er et fag der du velger mellom ulike alternativ, enten i praktisk eller teoretisk retning. Du har følgende valgmuligheter:

Stallturnus • Maskin og vedlikehold • Dyrestellturnus • Naturfag • Matematikk • Fjøsturnus 

 

DETTE TRENGER DU

Utstyrsliste for Vg1 Naturbruk

 

DOBBELTLØP

På Øya vgs kan du ta yrkesfag fra både Vg1 og Vg2 i løpet av samme skoleår. Les om Øyas unike dobbeltløp HERØyakalender
Laster...