Vg2 Heste- og hovslagerfag

På Vg2 Heste- og hovslagerfag får du kompetanse innen hestestell, kjøring av hest i fritids- og konkurranseaktiviteter og til å utvikle ny næringsvirksomhet basert på bruk av hest.

Opplæringen skal forberede den enkelte til arbeid innenfor ulike næringer hvor hesten er sentral aktør. Hestenæringen omfatter både tradisjonelle næringer som rideskole, trav og galopp, hest og turisme, men også nye næringer der hesten spiller en sentral rolle.

Øya vgs har stall, slik at elevene kan ha med seg egen hest. Tildeling av stallplass gjøres på bakgrunn av skriftlig søknad på eget skjema. Skolens ridehall er isolert og benyttes i undervisning og til egentrening.

 

FELLESFAG

Norsk • Engelsk • Samfunnsfag • Kroppsøving • Kristendom

 

PROGRAMFAG

Stalldrift • Aktiviteter med hest • Hest og hestehold

 

YRKESFAGLIG FORDYPNING

Du velger enten ett fag i praktisk retning eller to fag i teoretisk retning. Du har følgende valgmuligheter:

Praktisk retning: Stallturnus

Teoretisk retning: Biologi 1 • Kjemi 1 • Fysikk 1 • Matematikk R1

 

VEIEN VIDERE

Etter Vg2 Heste- og hovslagerfag har du i hovedsak to valg.

  • Lærlingeplass i bedrift som fører til fagbrev i hestefaget eller hovslagerfaget.
  • Vg3 Naturbruk (studieforberedende) med mulighet generell studiekompetanse. Har du valgt realfagsfordypning kan du gå ut med spesiell studiekompetanse.
  • Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse med mulighet for videre studier ved høgskole eller universitet. Har du valgt realfagsfordypning kan du gå ut med spesiell studiekompetanse.


Øyakalender
Laster...