Vg2 Landbruk og gartnernæring

Programfagene på Landbruk og gartnernæring viderefører intensjonene fra Vg1 Naturbruk. Opplæringen i programfagene skal legge grunnlaget for en yrkesutøvelse som ivaretar både konvensjonell og økologisk forsvarlig og bærekraftig drift. Programfagene gjenspeiler tradisjoner og fellesverdier som preger vår hverdag og vår samfunnsliv, og vektlegger forståelse for sammenhengen mellom biologisk produksjon, naturens tålegrenser og menneskelig aktivitet.

 

Opplæringen blir gitt i en kombinasjon mellom teoretiske tema og praktiske øvinger. Opp til 15 undervisningstimer pr. uke er praktiske øvinger. Som elev på Øya vil du kunne gjøre noen fagvalg som gjør at kommer nærmere dine interesser:

 

FELLESFAG

Norsk • Engelsk • Samfunnsfag • Kroppsøving

 

PROGRAMFAG

Produksjon og tjenesteyting • Forvaltning og drift

I programfagene kan du velge ”profil” i tråd med dine hovedinteresser. Det betyr at praksisundervisningen i stor grad legges opp i henhold til den profilen du velger. Du kan velge blant følgende profiler: Landbruk • Hund og dyrepleie • Friluftsliv Adventure

 

YRKESFAGLIG FORDYPNING

Dette er et eget fag der du som elev kan velge mellom ulike alternativ, enten i en praktisk retning eller i en mer teoretisk retning. Du har følgende valgmuligheter:

Kristendom, Fjøsturnus, Smådyrturnus, Biologi 1 (B1), Kjemi 1 (K1), Matematikk R1 (hvis du velger realfag, skal du ha to av fagene)

 

DETTE TRENGER DU

Utstyrsliste for Vg2 Landbruk

 

VEIEN VIDERE

Når du har gjennomført Vg2 Landbruk og gartnernæring har du to valgmuligheter. Du kan velge Vg3 Landbruk (Agronom), dette kurset gir deg en yrkeskompetanse. Du kan også velge Vg3 Studieforberedende Naturbruk som gir deg mulighet til å starte på høyere studier (høgskole eller universitet). Disse Vg3-kursene kan du lese mer om under "studietilbud" på hjemmesiden.

 

DOBBELTLØP

På Øya vgs kan du ta yrkesfag fra både Vg1 og Vg2 i løpet av samme skoleår. Les om Øyas unike dobbeltløp HER

 Øyakalender
Laster...