Vg3 Landbruk (Agronom)

På Vg3 Landbruk (agronom) skal eleven lære å ta fullstendig faglig ansvar for gårdsdrift eller smådyrsdrift. For å nå målet brukes skolens gårdsbruk aktivt. Arbeidsledelse og økonomistyring er en viktig del av innholdet i kurset.

På Øya er det 2 valgmuligheter på Vg3 landbruk: agronom og smådyragronom. Hver uke starter med et driftsmøte der nye, pågående og fullførte prosjekter diskuteres og evalueres. Det legges opp til fagturer for å kunne vise flere produksjoner og næringsutvikling i distriktene. Klassen har også tradisjon for en lengre tur til en annen landsdel eller til utlandet.

Det er også mulig å "forfølge" sine smådyrinteresser på dette kurset. Det får du dersom du velger smådyr som fagprofil. Dette tilbudet er Øya vgs. alene om å tilby. I Opplæringen vektlegges det særegne ved samspillet mellom mennesker og dyr i ulike former for næringsaktivitet, og den gir en bred basis for videre arbeid med dyr. Det legges vekt på nyskapende ferdigheter i entreprenørskap. 

 

FELLESFAG

Kroppsøving

 

PROGRAMFAG

Det undervises i fagene Gårdsdrift, Plante- og husdyrproduksjon og Utmark og kulturlandskap.

 

VALGFRIE PROGRAMFAG

Vi tilbyr 2 av de 3 valgfrie programfagene som er nevnt nedenfor. Hvilke som tilbys er avhengig av elevinteressen. 

Tilbud: Økologisk landbruk, Traktor og maskiner, Økonomi og driftsledelse og  Næringsdrift i naturbruk

 

VEIEN VIDERE

Det varierer stort hvilke valg elevene gjør etter Vg3 landbruk. Mange velger går ut i arbeidslivet til forskjellige typer arbeid. Utdanningen er allsidig. Noen elever velger å sikre seg studiekompetanse etter Vg3 landbruk. Dette blir å regne som et 4. år i videregående. Øya er godkjent for noen få skoleplasser for de elevene som ønsker både yrkeskompetanse og studiekompetanse.Øyakalender
Laster...