Vg3 Naturbruk (studieforberedende)

Undervisningen på Vg3 Naturbruk (studieforberedende) gir elevene konkrete ferdigheter i naturforvaltning og naturbruksaktivteter. Dette kurset gir deg generell studiekompetanse som er grunnlaget for inntak til de fleste studier ved høyskole og universitet. I tillegg har du gode muligheter for realfagsfordypning.

Nasjonal og internasjonal miljøpolitikk inngår som en del av kurset, sammen med blant annet ressursforvaltning. Du får også tilbud om å lære noen av de beste metodene innen praktisk naturforvaltning. Enten det er bruk av elektrisk fiskeapparat for å undersøke fiskebestander i elever og bekker, eller det er taksering av viltbestander.

Den teoretiske undervisningen foregår på et høyt faglig nivå, og er lagt opp med mye prosjektarbeid. Ekskursjonene har fokus på både det faglige og sosiale. Island har ofte vært destinasjon for vårsemesterets utenlandstur. Opplegget på ekskursjonene planlegges i samarbeidet med elevene.

Etter 3 år i utdanningsprogrammet kan elevene fortsette sin utdanning ved høgskoler eller universitet. De som i løpet av sine tre år her på Øya har valgt å ta ekstra realfag får studiekompetanse med ekstra realfag. Dette kreves på en del naturfaglige studier.

 

FELLESFAG

Norsk • Historie • Naturfag • Matematikk • Kroppsøving

 

FELLES PROGRAMFAG

Naturforvaltning

 

VALGFRITT PROGRAMFAG

Her har dubflere valgmuligheter så lenge minimumskravet til studiekompetanse er innfridd. Vi tar forbehold om oppstart ut fra at det blir tilstrekkelig med elever i disse fagene.

Biologi 2  • Kjemi 2 • Fysikk 1 • Matematikk R2 • Feltarbeid • Næringsdrift i naturbruk • Entreprenørskap og bedriftsutvikling

 

DETTE TRENGER DU

Utstyrsliste for Vg3 Studieforberedende naturbruk og påbygg 

 

VEIEN VIDERE

Med et vitnemål som viser generell studiekompetanse har du mulighet til inntak på svært mange av landets høgskole- og universitetsstudier. Dersom du har valgt realfagsfordypning i dine tre år på vgs kan du oppnå studiekompetanse med ekstra poeng i realfag! 

 

Men hva kan jeg egentlig bli?

Her er noen alternativer til studier (og deres opptakskrav):

 • Politi (GENS)
 • Veterinærmedisin (VETE)
 • Byggeteknikk og arkitektur (SIVING)
 • Husdyrvitenskap (REALFA)
 • Kjemi og bioteknologi (SIVING)
 • Landskapsarkitektur (GENS)
 • Fysisk aktivitet og helse (GENS)
 • Miljø og naturressurser (REALFA)
 • Plantevitenskap (REALFA)
 • Sykepleier (GENS)
 • Fysikk (REALFA)
 • Økologi og naturforvaltning (REALFA)
 • Bachelor i sosialt arbeid (GENS)
 • Rettsvitenskap (GENS)
 • Økonomi og administrasjon (GENS)
   
   

Her er en liste over kravkoder

Her kan du beregne skolepoeng

 

Lyst til å vite mer om realfagene på Øya vgs? Les mer HER

 Øyakalender
Laster...