Vg3 Realfag

Studietilbudet på Vg3 har oppstart skoleåret 2023-2024.

På Vg3 Realfag tilbyr vi to linjevalg. Du kan velge Afrika-linje og Ekstremsport-linje. Det vil også være mulig å følge vanlig studiespesialiseringsløp uten et spesielt linjefokus.

 

Elever på AFRIKA-linja får et globalt fokus på studiet sitt gjennom fagene Sosiologi og sosialantropologi og Politikk og menneskerettigheter*. På Vg3 tilbys det studietur til et land i Afrika. Vi har samarbeidspartnere i flere land.

 

Elever på EKSTREMSPORT-linja får muligheten til å delta på varierte og spennende aktiviteter. På Vg3 tilbys faget Breddeidrett 2, og det blir muligheter for å være med på studietur til utlandet. Mer info om reisemål kommer senere.

 

På Vg3 viderefører du fagene du hadde på Vg2*:

- Matematikk R2

- Fysikk 2

- Kjemi 2

- Biologi 2

 

*Endelig fagtilbud vil avhenge av interessen. Fagnavn og faginnhold kan bli endret med fagfornyelsen.Øyakalender
Laster...